Bloknot ve Kalem Sponsorluğu


Fuar alanında 30 metrekare özel stant alanı tahsisi,

30 m2 üzeri olan alan taleplerinizde, ilave m2’ler Özel Stant Alanı Teklifimizden fiyatlandırılacaktır.

Kongre programında yürütme kurulu onayı ile 1 kişilik konuşmacı hakkı,  

Salonlarda yer alacak panoda ve sahnede logo kullanımı,

1,5 x 4 metre ebatlarında 1 adet logolu flama kullanım hakkı,

Diğer sponsorluklardan %10 indirim hakkı,

Katılımcı firma tarafından, tedarik edilen firma tanıtım broşürlerinin katılımcılara dağıtılması

Firma logosunun fuar web sayfasında yayınlanma hakkı

Yayınlanan logo üzerinden, katılımcı firmanın kendi web sitesine yönlendirilme hakkı

Basılı malzemelerde logo kullanımı,

Basın yayım organlarında verilecek reklamlarda logo kullanımı,

Kongre program kitapçığında YARIM sayfa reklam yayımlama hakkı verilecektir.