• Ülkemiz maden kaynaklarını sürdürebilirlik anlayışı ile değerlendirerek ülke faydasına ve üretimine kazandırmak.
  • Ülkemiz kamu kurumları, kanaat önderleri ve potansiyel alıcıların bir araya getirilerek stratejik plan ve hedeflerin oluşturulmasına katkı sağlamak.
  • Yurtdışı potansiyel alıcılar ile ülkemiz üreticilerini bir araya getirerek firmalarımıza katkı vermek, ülkemizin ihracat artışına destek olmak.
  • Firmalarımız ve müşteri ilişkilerinin etkinliğini artırmak.
  • Ürün ve hizmetin değerini artırmak.
  • Çevresel olumsuz etkileri azaltmak ve eş zamanlı yapılacak eğitim ve seminerler ile bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
  • Sektörün dinamik tutulmasını sağlamak.
  • Kamu ve Özel sektör arasındaki iş birliğini artırarak, özel sektörün uygun projelerine gerekli desteğin alınmasını sağlamak.
  • Akademik programlar ile sektöre bütüncül bakılabilmesini sağlamak.